Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Οργάνωση Εκδηλώσεων ciclo conferenze di alfabetizzazione economica

Επιλέξτε νέα απαρτία

1. Debate duration
2. Επιλέξτε μια περίοδος ψηφοφορίας
Select first a debate duration
Ακύρωση
×
Abandoned περισσότερο από 6 χρόνια πριν: 15 Αυγ 2013 στις 07:51 Μ.Μ.

lo scopo di questo ciclo di conferenze è dare a tutti una base di conoscenze sull'economica tale da poter fare scelte ponderate su questa materia in futuro.

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Stakeholders (persone coinvolte)

relatore angelo cacciola

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Λύση 1:

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

CICLO CONFERENZE DI ALFABETIZZAZIONE ECONOMICA
1 – IL PENSIERO ECONOMICODescrizione delle principali idee e impostazioni pratiche in campo economico.

 • Le economie tradizionali (reciprocità, redistribuzione, dono, baratto, etc...);
 • il libero mercato e il capitalismo;
 • il marxismo e il comunismo;
 • Keynes e l'intervento dello stato nell'economia.

2 – LA MACROECONOMIAI fenomeni economici di grande scala nel contesto attuale:

 • l'equilibrio dei mercati;
 • la produzione;
 • il consumo e gli investimenti;
 • l'occupazione e il lavoro;
 • le politiche economiche e finanziarie;
 • la crescita economica e la globalizzazione;
 • l'intervento pubblico nell'economia;
 • inflazione, stagflazione, recessione, spread, deficit, etc..., ovverosia il significato reale dei concetti economici più alla moda.

3 – LA MICROECONOMIAI fenomeni economici di piccola scala nell'ottica del libero mercato:

 • l'impresa e la produzione;
 • le famiglie e il consumo;
 • offerta e domanda;
 • la concorrenza;
 • tassazione e costo del lavoro;
 • l'organizzazione d'impresa e le sfide del futuro.

4 – LA FINANZA PUBBLICA NAZIONALE E LOCALELinee fondamentali per la lettura e l'analisi della spesa pubblica:

 • il bilancio statale e i trasferimenti alle regioni e ai comuni;
 • la struttura e la classificazione funzionale della spesa pubblica;
 • i bilanci locali: guida alla loro lettura e interpretazione;
 • vincoli giuridici e “patto di stabilità”;
 • trasparenza e clientelismi nei bilanci pubblici.

5 – PROBLEMI CONTEMPORANEI DELL'ECONOMIAUn tentativo di decifrazione di alcuni fenomeni economici odierni e suggerimenti per un futuro diverso:

 • la crisi economica attuale;
 • equità e disparità economica;
 • la disoccupazione oggi;
 • l'euro e le politiche monetarie;
 • la decrescita felice;
 • alternative economiche.

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Risorse necessarie e loro reperimento

per ogni conferenza i costi indicativi dovrebbero essere di

 1. 250 euro per il relatore
 2. 40/120 euro affitto sala
 3. 50/100 materiale pubblicitario

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Πιο πρόσφατες | Με περισσότερη αξιολόγηση

Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more