Ξεκινήστε μια νέα ομάδα Βρείτε ομάδες

ΣΥΝΔΕΣΗ

×

Τυπική πρόταση Piano Energetico Regionale a 5 Stelle

Fatto salvo il continuo spreco di energia a causa della totale mancanza di razionalizzazione nell'edilizia, la Sardegna DEVE rendersi autonoma dal resto d'italia per quanto al fabbisogno energetico.

La Regione Sardegna a 5 stelle , secondo il parere di uno che vale sempre e comunque uno, dovrebbe premere sull'acceleratore: contributi pesanti (nell'ordine del 70%) a favore dei cittadini che si rendano autonomi (e nel contempo rendano autonoma l'intera Regione con l'immissione in rete dell'eccedenza di produzione della propria energia) attraverso il fotovoltaico e l'eolico domestico (batterie per immagazzinaggio di energia, condivisione energia, immissione in rete dell'eccesso).

Altresì, valutare nel dettaglio e porre in essere, con professionisti locali a 5 Stelle (Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura-DICAAR) un piano di sviluppo energetico Regionale sul Solare Termodinamico, eolico che sfrutti le correnti marine senza deturpare il paesaggio, geotermico "sano".

tante a livello nazionale. Vedere proposte simili su Airesis

Stakeholders (persone coinvolte)

Tutti i Cittadini Sardi

Fondi europei, volontà politica, Agenzia Regionale per le Entrate (sicurezza del gettito)

Λύση 1:

Già in fase di studio del DICAAR Cagliari. Necessario coinvolgere Ricercatori e Professori Universitari. Contatti con i medesimi già in essere.

medio lungo termine ma bisogna pur iniziare

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Risorse necessarie e loro reperimento

Fondi Europei, Entrate Sardegna (Agenzia Regionale per le Entrate, sicurezza del gettito), risparmio su Trasporti (Continuità Territoriale)

Aspetti etici, ambientali, sociali

Garanzia di una maggiore autonomia della Regione Sardegna circa le strategie nazionali

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!

Autonomia energetica, distacco dalle strategie nazionali, togliere la Regione da una posizione ricattabile di assistenzialismo.

Αυτή η ενότητα δεν έχει ακόμη συνταχθεί. Βοηθήστε τον συντάκτη εισάγοντας μια συνεισφορά!


Φόρτωση συνεισφορών, παρακαλούμε περιμένετε...

Σημειώστε την συνεισφορά

Μπορείτε να το θέσετε στους συντάκτες της πρότασης ότι αυτή η συνεισφορά δεν περιέχει σχετικές πληροφορίες για να βρείτε μια λύση στην πρόταση.
Αν η συνεισφορά έχει σημειωθεί 3 φορές, οι συντάκτες της πρότασης μπορούν να την διαγράψουν από τη συζήτηση και να την τοποθετήσουν στον φάκελο "θόρυβος".

Non attinente alla discussione o non costruttivo
Duplicato

Έκθεση της συνεισφοράς

Μπορείτε να το θέσετε στον υπεύθυνο της σελίδας ότι αυτή η συνεισφορά παραβιάζει τους νόμους που ισχύουν σήμερα.
Μόλις διαπιστωθεί η παράβαση η συνεισφορά θα πρέπει να αφαιρεθεί. Μην καταχράζεστε αυτό το εργαλείο.

Contenuti commerciali o spam
Pornografia o materiale a carattere esplicitamente sessuale
Incitamento all'odio o violenza
Materiale protetto da copyright
×
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
 • Europe
 • France
 • Hungary
 • Italy
 • Deutschland
 • România
 • España
 • Portugal
 • Greece
 • United Kingdom
 • Ireland
 • Serbia (Cyrillic)
 • Serbia (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Bosnian
 • Montenegrin (Latin)
 • Russia
 • USA
 • Brasil
 • Ecuador
 • Chile
 • Argentina
 • Indonesia
 • 中国
 • South Africa
 • Australia
 • New Zealand
×
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more